Categorie├źn FAQ

Inburgeren is belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen. Het is van belang dat iedereen op de hoogte is van hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

Een urenverklaring kunt u ontvangen door het eerste formulier op deze pagina https://www.inburgeren.nl/ te downloaden.

Een lening kunt u aanvragen bij DUO. Indien u wilt of hulp nodig heeft kunnen wij u daarbij helpen met het aanvragen van een DUO lening.

De kosten hangen af van de duur van de cursus en het aantal lessen. Tijdens het intakegesprek worden de mogelijkheden met u besproken.

Er zijn zes verschillende examenonderdelen. Kijk op www.inburgeren.nl om te weten welke onderdelen u dient te halen.

Onze docenten zijn geselecteerd op ervaring en dienen NT2 gecertificeerd te zijn of in bezit van een tweedegraads lesbevoegdheid.

Heeft u een vraag? Of wilt u graag een intakegesprek bij ons inplannen?

Er zitten maximaal 10 cursisten in een klas. Voor alfabetisering is dit zelfs maximaal 8 deelnemers. Cursisten die alfabetisering volgen zitten niet in de klas bij cursisten die staatsexamen doen.

De Nederlandse inburgeringscursussen die PAIR aanbiedt zijn gericht op Nederlands voor anderstaligen. (Nederlands als tweede taal-NT2) in Nederland.

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Namens de overheid handhaaft zij de Wet Inburgering. Bovendien verstrekt zij leningen voor inburgeringscursussen en is zij verantwoordelijk voor het afnemen van de inburgerings- en staatsexamen NT2.

De scholen van PAIR opereren op dit moment alleen regionaal in de provincie Utrecht. Wij verwachten op zeer korte termijn uit te breiden naar de gemeentes Amsterdam, Almere en Lelystad.

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Namens de overheid handhaaft zij de Wet Inburgering. Bovendien verstrekt zij leningen voor inburgeringscursussen en is zij verantwoordelijk voor het afnemen van de inburgerings- en staatsexamen NT2.

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? En doet u een inburgeringcursus of NT2- cursus op een school die op de website van Blik op Werk staat?

Vraag met dit formulier advies aan over uw aantoonbaar geleverde inspanningen.

In het examenreglement staat wat mag bij een examen en wat niet mag.

Wilt u Nederlander worden? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen.

Alle DUO folders zijn te downloaden van de site via: https://www.inburgeren.nl/inloggen-mijn-inburgering/

Alle formulieren van Duo zoals aanvraag van een lening, urenverklaring, vrijstelling of ontheffing, zijn allemaal te downloaden via;

DUO heeft op de site korte samenvattingen in verschillende talen met betrekking tot inburgering.

Regel het met DUO. Uw inburgering regelen? Regel het op internet door in te loggen of met een formulier. Lees de folders en informatie over naturalisatie en het examenreglement.

Inburgeren kost geld. U moet de cursus en het examen betalen. U kunt bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen.

Hebt u een vraag aan DUO? Dan kunt u bellen, een brief sturen of het contactformulier invullen