Aanmeldingsprocedure

U wilt inburgeren, maar weet niet hoe? PAIR helpt u graag op weg met deze beknopte weergave van onze aanmeldingsprocedure. Tijdens een eerste intakegesprek zullen wij al uw vragen proberen te beantwoorden en u informeren over de mogelijkheden.

Intake

Tijdens de intake zal worden vastgesteld wat u startniveau is. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide intake. Bij twijfel zal er een toets worden voorgelegd zodat uw startniveau kan worden vastgelegd.

Advies

Aan de hand van een gesprek en de uitslag van de toets resultaten zullen wij een advies aan u uitbrengen over het te bewandelen traject. Bij akkoord zal er een contract worden opgemaakt, dat door u ondertekend dient te worden.

Startprocedure

Nadat het ondertekende contract bij onze administratie binnen is, zal de startprocedure in werking worden gezet. U ontvangt het lesmateriaal op uw huisadres thuisgestuurd en los daarvan krijgt u ook een uitnodigingsbrief voor uw eerste lesdag.

Wachtlijst

Het kan incidenteel voorkomen dat u niet direct in een klas geplaatst kan worden. Als dit gebeurt krijgt u hier tijdig bericht over. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk in de les te laten starten.

TERUG LEES VERDER