Aanmeldingsprocedure

U wilt inburgeren, maar weet niet hoe? PAIR helpt u graag op weg met deze beknopte weergave van onze aanmeldingsprocedure. Tijdens een eerste intakegesprek zullen wij al uw vragen proberen te beantwoorden en u informeren over de mogelijkheden.

Intake

Tijdens het vrijblijvende intake-gesprek zal alle nodige achtergrondinformatie worden verzameld om een indicatie te bepalen van het mogelijke startniveau. Na het vrijblijvende intake-gesprek zal er een afspaak gemaakt worden om intake-toetsen af te nemen om het niveau van verschillende vaardigheden te bepalen. De kosten voor deze toetsing bedragen €50,-. Deze toetsen worden afgenomen met het toetsinsturment van Bureau ICE.

Advies

Aan de hand van een gesprek en de uitslag van de toetsresultaten zullen wij een advies aan u uitbrengen over het te bewandelen traject. Bij akkoord zal er een contract worden opgesteld, dat door u op de eerste lesdag ondertekend dient te worden.

Startprocedure

U ontvangt een uitnodigingsbrief voor uw eerste lesdag.  Bij aanvang van uw eerste lesdag, ondertekent u het contract en ontvangt u het lesmateriaal.

Wachtlijst

Het kan incidenteel voorkomen dat u niet direct in een klas geplaatst kan worden. Als dit gebeurt krijgt u hier tijdig bericht over. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk in de les te laten starten.

TERUG LEES VERDER