Werkwijze

Cursus Examentraining

PAIR zal in de lessen ook examentrainingen aanbieden. De cursist wordt voorbereid op de vier onderdelen van het landelijke inburgeringsexamen: lezen, schrijven, spreken en luisteren.

Dit traject traint cursisten voor op het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 programma I. PAIR biedt examentraining aan als de cursist een inburgering of een staatsexamen heeft gedaan en op een aantal examen onderdelen is gezakt.

PAIR biedt deze examentraining elke week op een vast dagdeel aan.

De training wordt gegeven aan groepen van 8 tot 10 cursisten.

De docent bereidt en begeleid de cursisten voor de examens en geeft advies over de slaagkansen. De cursisten worden onder tijdsdruk getraind en gericht getraind op de onderdelen van de examens.

De cursisten hebben onbeperkt toegang tot de oefenexamens van Taalsterk en verschillende proef en oefenexamens.

Vooropleiding en taalniveau

De cursus is geschikt voor mensen die een cursus elders of bij PAIR hebben gevolgd vooropleiding en taalniveau is daarbij niet van toepassing.

Cursusduur, groepsgroote en leslocatie

Bij de cursus Examentraining wordt de duur van het traject vastgesteld in samenspraak met de docent. U komt minimaal twee dagdelen in de week les volgen en één dagdeel in de week wordt er conversatieles gegeven. U leert ook hoe u zich moet voorbereiden op het examen.

Onze groepen bestaan uit minimaal 5 en maximaal 10 cursisten. Zo kunnen we u veel persoonlijke aandacht geven.

Alle leslocaties van PAIR zijn voorzien van computers, whiteboard en audiovisuele apparatuur. PAIR gaat van start op de Trumanlaan in Utrecht en  breidt zich uit naar Amsterdam en Almere.

Examens

DUO cursisten melden zich aan voor het inburgering – of staatsexamen I aan via www.inburgeren.nl. De cursist kan zich op drie verschillende manieren aanmelden voor het examen: via internet, via hulp op school en via een formulier.


Blik op Werk

Keurmerk

PAIR  heeft het Blik op Werk keurmerk. Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Met het Blik op Werk Keurmerk weet men dat een taal of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. Bovendien kunt u alleen via een school met het Blik op Werk keurmerk aanspraak maken op een DUO lening om Nederlands te leren.

Kwaliteit

Bij PAIR werken gekwalificeerde NT2 (Nederlands als tweede taal) docenten. Door ervaring weten zij goede ondersteuning te geven aan inburgeraars en bij te sturen waar nodig. Door te differentiëren kunnen de verschillende niveaus ondervangen worden. 

De docent legt uit, doet dingen voor, oefent samen met de cursisten en laat hen vervolgens zelfstandig en op eigen niveau oefenen in de klas. Uitgangspunt hierbij is de basismethodiek van totaal inburgering. Deze is gericht op motivatie en activatie, zodat de cursist zelfvertrouwen opbouwt bij het toepassen van de Nederlandse taal.

Activatie

Het stimuleren van cursisten om te blijven oefenen, ook buiten de lessen, is van invloed op de voortgang van het traject. Bovendien krijgen alle cursisten huiswerk zodat thuis ook online verder kan worden geleerd.

Klassen

Er zitten maximaal 15 cursisten in een klas. Voor alfabetisering is dit zelfs maximaal 10 cursisten. Zo kunnen we u veel persoonlijke aandacht geven.

Alle leslocaties van PAIR zijn voorzien van: laptops, whiteboard en audiovisuele apparatuur.