Blik op werk

Keurmerk

PAIR heeft het Blik op Werk keurmerk. Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Met het Blik op Werk Keurmerk weet men dat een taal- of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. Bovendien kunt u alleen via een school met het Blik op Werk keurmerk aanspraak maken op een DUO lening om Nederlands te leren.

Kwaliteit

Bij PAIR werken gekwalificeerde NT2 (Nederlands als tweede taal) docenten. Door ervaring weten zij goede ondersteuning te geven aan inburgeraars en bij te sturen waar nodig. Door te differentiëren kunnen de verschillende niveaus ondervangen worden. De docent legt uit, doet voor, oefent samen met de cursisten en laat ze vervolgens zelfstandig en op hun eigen niveau oefenen in de klas. Uitgangspunt hierbij is de basismethodiek van Totaal inburgering. Deze is gericht op motivatie en activatie, zodat de cursist zelfvertrouwen opbouwt bij het toepassen van de Nederlandse taal.

Activatie

Het stimuleren van cursisten om te blijven oefenen, ook buiten de lessen, is van invloed op de voortgang van het traject. Bovendien krijgen alle cursisten huiswerk zodat via de online omgeving ook thuis verder kan worden geleerd.

Klassen

Er zitten maximaal 15 cursisten in een klas. Voor alfabetisering is dit zelfs maximaal 10 cursisten. Zo kunnen we u veel persoonlijke aandacht geven.

Alle leslocaties van PAIR zijn voorzien van laptops, whiteboard en audiovisuele apparatuur. PAIR is actief in Utrecht en Bunschoten.

TERUG LEES VERDER