Inburgering

Aanmelding

Na aanmelding bij PAIR wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens wordt het taalniveau en leerbaarheid vastgesteldmet een toets van Bureau ICE. Deze toets kost eenmalig €50,-. 

Op basis van het intakegesprek (en de toets) wordt een trajectadvies opgesteld en met de cursist besproken. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst en trajectplan waarin de voorwaarden van het traject uiteen worden gezet.

TERUG LEES VERDER