Inburgering

Aanmelding

Na aanmelding bij PAIR wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens wordt het taalniveau en leerbaarheid vastgesteld dit kan bij twijfel met een toets van Bureau ICE of de instaptoets van Kleurrijker. Op basis van het intake gesprek en bij twijfel de toets wordt een traject advies opgesteld en met de cursist besproken. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst en trajectplan waarin de voorwaarden van het traject uiteen worden gezet.

TERUG LEES VERDER