Staatsexamen NT2 programma I

Cursus Staatsexamen NT2 programma I

Dit traject bereidt u voor op het staatsexamen NT2 programma I op B1 niveau.

U oefent en leert de Nederlandse taal en alle onderdelen voor het staatsexamen, verder oefent u met de vier taalvaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ook wordt het onderdeel Kennis van de Nederlandse taal (KNM) aangeboden, thema’s zoals: verzekeringen, onderwijs in Nederland en politiek komen in de lessen aan bod. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) dient alleen gevolgd te worden als de cursist op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is.

De methodieken die worden gebruikt zijn:

  • Taalcompleet B1
  • Nederlands in Actie
  • Taalcompleet KNM
  • KleurRijker ONA
  • E-learning Kleurrijker


Aan het eind van dit traject beheerst u het Nederlands op B1 niveau en bent u voldoende getraind.

TERUG LEES VERDER