.

Welkom bij PAIR

PAIR is met de volgende kernactiviteiten actief:

  • Inburgeringstrajecten
  • Sociale activering 
  • Nederlandse taaltrainingen
  • Re-integratietrajecten

De medewerkers van PAIR hebben een ruime ervaring en expertise op het terrein van inburgering en activering zowel op inhoud als in uitvoering. In 2017 is PAIR opgericht om bovengenoemde kernactiviteiten uit te voeren. 

Lees verder

Alfabetisering

Alfabetisering

Dit traject bereidt u voor op alfabetisering tot het startniveau van de inburgeringscursus.

Lees verder

Inburgering

Dit traject bereidt u voor op het inburgeringsexamen. U oefent en leert de Nederlandse taal en alle onderdelen voor het inburgeringsexamen. 

Lees verder

Staatsexamen I

Dit traject bereidt u voor op het staatsexamen NT2 programma I op B1 niveau.

Lees verder

Examentraining

PAIR zal in de lessen ook examentrainingen aanbieden. De cursist wordt voorbereid op de vier onderdelen van het landelijke inburgeringsexamen: lezen, schrijven, spreken en luisteren.

Lees verder

Taal op de werkvloer

Taal op de werkvloer

Bij PAIR zijn er trainers die ruime ervaring in huis hebben op het gebied van Taal op de Werkvloer. Lees verder

Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt eruit ziet en wat hier binnen uw mogelijkheden zijn. We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt.

Lees verder