Inburgering

Cursus Inburgering

Dit traject bereidt u voor op het inburgeringsexamen. U oefent en leert de Nederlandse taal en alle onderdelen voor het inburgeringsexamen. U krijgt deels klassikaal les en deels met e-learning. U oefent met de vier taalvaardigheden:

  • lezen
  • schrijven
  • luisteren 
  • spreken

Ook wordt het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) aangeboden, thema’s zoals: verzekeringen, onderwijs in Nederland en Politiek komen in de lessen aan bod. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), dient alleen gevolgd te worden als de cursist op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is. Er wordt gewerkt met de methodiek TaalCompleet A1 en A2, Van Binnen naar Buiten, TaalCompleet KNM en ONA van KleurRijker.

TaalCompleet kan voor twee doelen worden gebruikt.

  • Niveau A1 en A2 behalen, niveau A2 heb je nodig om te beginnen met de cursus staatsexamen programma I
  • Voorbereiden op het nieuwe inburgeringsexamen, er is veel aandacht voor specifieke examenvaardigheden en examenvormen

Met TaalCompleet A1 maakt de cursist de stap van niveau 0 naar niveau A1. De cursist leert eerst de basiswoorden van het Nederlands. Daarna leert de cursist de taal die ze dagelijks leven nodig hebben.  De cursist oefent met de vier taalvaardigheden:

  • lezen 
  • schrijven 
  • luisteren 
  • spreken

Ook grammatica en spelling komen ruim aan bod. Daarnaast werkt de cursist aan zijn/haar studievaardigheden. Met TaalCompleet oefent de cursist voor het nieuwste inburgeringsexamen. De cursist krijgt van PAIR boeken en een inlogcode. Met de inlogcode kunnen de cursisten heel veel oefenen op de website, maar ook extra opdrachten thuis maken. TaalCompleet kent 14 steuntalen, de uitleg en de woordenlijsten kunnen gratis worden gedownload. De docent print de woordenlijsten in de moedertaal van de cursist uit.

Met TaalCompleet A2 maakt de cursist de stap van niveau A1 naar niveau A2. De cursist leert de taal die ze nodig hebben in het dagelijks leven, voor een opleiding en op het werk. De cursist oefent met de vier taalvaardigheden. Ook grammatica en spelling komen ruim aan bod. Daarnaast werkt de cursist aan zijn/haar studievaardigheden. Met TaalCompleet oefent de cursist voor het nieuwste inburgeringsexamen. De cursist krijgt van PAIR  boeken en een inlogcode. Met de inlogcode kunnen de cursisten heel veel oefenen op de website, maar ook extra opdrachten thuis maken. TaalCompleet kent 14 steuntalen, de uitleg en de woordenlijsten kunnen gratis worden gedownload. De docent print de woordenlijsten uit in de moedertaal van de cursist. KNM en ONA wordt halverwege de cursus geïntroduceerd.

De lessen worden gegeven door bevoegde NT2 docenten die ruime ervaring hebben met inburgeringslessen. Gedurende de cursus worden de cursisten per thema getoetst om hun vorderingen te meten. Elke cursist krijgt een korte cursus hoe om te gaan met de computer en verschillende websites aangeboden waarop ze hun taalvaardigheden kunnen vergroten.

TERUG LEES VERDER