Welkom bij PAIR

Organisatie

PAIR is met de volgende kernactiviteiten actief:

  • Inburgeringstrajecten
  • Sociale activering 
  • Nederlandse taaltrainingen
  • Re-integratietrajecten

De medewerkers van PAIR hebben ervaring en expertise op het terrein van inburgering en activering zowel op inhoud als in uitvoering. In 2017 is PAIR opgericht om bovengenoemde kernactiviteiten uit te voeren.

Al meer dan 15 jaar zijn de medewerkers van PAIR actief in de markt van activering, lesgeven in het NT2 en het ondersteunen van burgers in een kwetsbare positie naar werk, taalverrijking of maatschappelijke participatie. 

De visie van PAIR is dat NT2-taallessen altijd gecombineerd worden met daadwerkelijke participatie in de samenleving. Voorbeelden zijn: stages, (vrijwilligers)werk en activiteiten op de school van de kinderen. 

Positieve participatie in de samenleving staat bij PAIR voorop. Bovendien worden naast de reguliere inburgering ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd. 

Daarnaast speelt de organisatie voortdurend in op ontwikkelingen en wordt relevante wetgeving op de voet gevolgd. Een goed voorbeeld hiervan is de markt voor re-integratie, inburgering en participatie.

Vanaf 2007 hebben de medewerkers van PAIR jaarlijks honderden mensen begeleid naar het inburgeringsexamen en een baan of een andere vorm van participatie in de samenleving.

Zij hebben opdrachten uitgevoerd voor gemeentes op het terrein van inburgering, OGO, ondernemerschap, maatschappelijke participatie en werk in: Amsterdam, Almere, Haarlem, IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht.

De resultaatverplichtingen bestaan uit: 

  • verhogen van het taalniveau 
  • slagen voor het inburgeringsexamen of staatsexamen
  • plaatsing op regulier werk
  • plaatsing op vrijwilligerswerk
  • doorstroom naar een kwalificerende opleiding 
  • verrichten van ouderactiviteiten

Over ons

Missie en visie

Het aanbod van PAIR zal uitgevoerd worden door ervaren en gecertificeerde docenten waarbij de mogelijkheid bestaat de eigen taal, dan wel een andere taal die men beheerst, als instructietaal te gebruiken om daarmee het leerrendement te verhogen. Hierdoor ontstaat tijdwinst bij de uitleg wat ten goede komt aan het resultaat en de kwaliteit van de lessen.

PAIR onderscheidt zich hiermee van andere taalaanbieders. Volgens de visie van PAIR is de bijdrage van de inburgeraar in zijn/haar leerproces van groot belang voor de te behalen resultaten. Deze bijdrage kan alleen geleverd worden wanneer de inburgeraar daartoe in staat wordt gesteld om op gelijkwaardig niveau met de docenten te kunnen communiceren.

PAIR onderscheidt zich van de andere taalaanbieders door vraaggericht te werken en daarmee aan te sluiten bij de behoeften van de inburgeraar. Daarnaast is PAIR flexibel en levert het maatwerk.