Welkom bij PAIR

Organisatie

PAIR is met de volgende kernactiviteiten actief:

  • Inburgeringstrajecten
  • Sociale activering 
  • Nederlandse taaltrainingen
  • Re-integratietrajecten

De medewerkers van PAIR hebben ervaring en expertise op het terrein van inburgering en activering zowel op inhoud als in uitvoering. In 2017 is PAIR opgericht om bovengenoemde kernactiviteiten uit te voeren.

De medewerkers van  PAIR zijn al ruim 19 jaar actief in de markt van activering, lesgeven in het NT2-onderwijs en het ondersteunen van burgers in een kwetsbare positie naar werk, taalverrijking of maatschappelijke participatie. 

De visie van PAIR is dat NT2-taallessen altijd gecombineerd worden met daadwerkelijke participatie in de samenleving. Voorbeelden zijn: stages, (vrijwilligers)werk en activiteiten op de school van de kinderen. 

Positieve participatie in de samenleving staat bij PAIR voorop. Bovendien worden naast de reguliere inburgering ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd. 

Daarnaast speelt de organisatie voortdurend in op ontwikkelingen en wordt relevante wetgeving op de voet gevolgd. Een goed voorbeeld hiervan is de markt voor re-integratie, inburgering en participatie.

Binnen het team zijn er medewerkers die sinds 2004  jaarlijks honderden inburgeraars begeleid hebben naar het inburgeringsexamen een baan of een andere vorm van participatie in de samenleving.

Zij hebben opdrachten uitgevoerd voor gemeentes op het terrein van inburgering, OGO, ondernemerschap, maatschappelijke participatie en werk in opdracht van verschillende gemeentes in: Amsterdam, Almere, Haarlem, IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht.

De resultaatverplichtingen bestonden uit: 

  • verhogen van het taalniveau 
  • slagen voor het inburgeringsexamen of staatsexamen
  • plaatsing op regulier werk
  • plaatsing op vrijwilligerswerk
  • doorstroom naar een kwalificerende opleiding 
  • verrichten van ouderactiviteiten

Over ons

Missie en visie

Het aanbod van PAIR wordt uitgevoerd door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten waarbij de mogelijkheid bestaat instructies te krijgen in eigen taal, dan wel een andere taal die men beheerst. Dit wordt enkel ingezet ter ondersteuning. Hierdoor ontstaat tijdwinst bij de uitleg wat ten goede komt aan het resultaat en de kwaliteit van de lessen.

PAIR onderscheidt zich hiermee van andere taalaanbieders. Volgens de visie van PAIR is de bijdrage van de inburgeraar in zijn/haar leerproces van groot belang voor de te behalen resultaten. Deze bijdrage kan alleen geleverd worden wanneer de inburgeraar daartoe in staat wordt gesteld om op gelijkwaardig niveau met de docenten te kunnen communiceren.

PAIR onderscheidt zich van de andere taalaanbieders door vraaggericht te werken en daarmee aan te sluiten bij de behoeften van de inburgeraar. Daarnaast is PAIR flexibel en levert het maatwerk.

Blik op Werk over PAIR tijdens de schoolinspectie

PAIR is een kleine taalschool met een bevlogen managementteam. Haar motto is ‘Samen voor succes’ en daar wordt hard aan gewerkt, met als gevolg een hoog slagingspercentage. De lessen worden in kleine groepen gegeven, zodat maatwerk mogelijk is. De docenten zijn betrokken, zijn bereid kennis en (docent)vaardigheden te delen en te leren van bijscholing en collegiale consultatie. De cursistbegeleiding is goed geregeld en de cursisten zijn tevreden. Sinds de vorige inspectie van Toezicht in de klas in 2018 is er door de aanbieder met succes veel aandacht besteed aan praktijkgericht leren, dat is gezien. Ook is waargenomen dat de instructie in eigen taal alleen nog ingezet wordt in een enkele situatie en alleen ter ondersteuning. Dat is een compliment waard. PAIR is van plan te verhuizen naar een ruimte in een multifunctioneel buurthuis, zodat deelname door cursisten aan buurtactiviteiten mogelijk wordt en de nodige ervaring van de taalschool met taal op de werkvloer kan worden ingezet. Dat is heel positief. Winst is te behalen bij de beschreven aandachtspunten en aanbevelingen