Cursus Alfabetisering

Dit traject bereidt u voor op alfabetisering tot het startniveau van de inburgeringscursus. In dit traject worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: technisch lezen en schrijven (van het Latijns schrift), het Nederlands spreken en luisteren tot en met NT2 A0 niveau. Aan het eind van het traject beheerst u het Nederlands op A0 niveau en bent u genoeg getraind om de inburgeringscursus op A1 niveau te kunnen volgen. In het alfabetseringstraject wordt met verschillende methodieken gewerkt afhankelijk van de fase.

Er wordt gewerkt met de methode Taalcompleet - Leer lezen en schrijven Alfa A & B en met de methode Praat je mee? van Kleurrijker.

In de beginfase wordt zeer veel aandacht besteed aan het opbouwen en uitbreiden van de woordenschat.

Het einddoel is dat de cursist de lees- en schrijfvaardigheden beheerst die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Wat betreft spreek- en luistervaardigheid zijn cursisten in staat eenvoudige gesprekken te voeren in alledaagse situaties.

Elke cursist krijgt een korte cursus hoe om te gaan met de computer en verschillende websites aangeboden waarop ze hun taalvaardigheden kunnen vergroten. Alle cursisten worden voorzien van een beeldwoordenboek die ze tevens ook mogen houden.

TERUG  LEES VERDER