Staatsexamen NT2 programma I

Aanmelding

Na aanmelding bij PAIR zal eerst een uitgebreid intakegesprek met de cursist worden gevoerd. Vervolgens zal met een TOA-toets het taalniveau en de leerbaarheid van de cursist in kaart gebracht. Deze toets kost eenmalig €50,-. 

Op basis van het intakegesprek en de toetsresultaten wordt een cursusadvies opgesteld dat met de cursist zal worden besproken. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst met PAIR waarin de voorwaarden voor het traject uiteen worden gezet.

De lessen worden gegeven door bevoegde NT2 docenten die ruime ervaring hebben binnen de NT2.

TERUG LEES VERDER