Stappenplan gezinsmigranten

Sinds de invoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 bedient PAIR ook gezinsmigranten die onder de Z-route en de B1-route vallen. Wat betekent dit voor u?

Uw traject bestaat uit verschillende onderdelen. In totaal duurt het traject 3 jaar. Op deze pagina staan de onderdelen van het traject stap voor stap uitgelegd.


Stap 1: Inschrijven bij de gemeente

Als eerste schrijft u zich in bij de gemeente. U bent dan officieel inwoner van uw gemeente. U heeft nu ook een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u vaak nodig voor contact met de overheid.

Belangrijke informatie:

Soms duurt het een paar weken voordat uw BSN geregeld is. U krijgt dan een bewijs van aanvraag mee. Hiermee kunt u al wel zorg en onderwijs krijgen. Ook kunt u uw kinderen al inschrijven op school.Stap 2: Breed intakegesprek

Om u beter te leren kennen, gaat u naar een breed intakegesprek over uw traject. Met uw casemanager/klantmanager praat u over uw gezinssituatie, interesses en werkervaring. De casemanager/klantmanager kijkt ook naar wie u bent, wat u kunt, wat u wilt en of u ergens hulp bij nodig heeft. U bespreekt ook wat u gaat u doen tijdens uw inburgering.Stap 3: Introductiebijeenkomsten

U wordt uitgenodigd voor 2 introductiebijeenkomsten. U krijgt uitleg over de verschillende onderdelen van uw inburgering. En de mogelijkheden om taallessen te volgen. Daarnaast maakt u kennis met andere kandidaten. Ook leert u uw de stad beter kennen.Stap 4: De leerbaarheidstoets

Deze toets helpt om te bepalen welke leerroute u gaat volgen. U maakt verschillende opdrachten. Zoals een tekst lezen. Voorbereiden is niet nodig.Stap 5: Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

Samen met uw contactpersoon van de gemeente maakt u een plan van aanpak. Dit is het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan schrijft u alle afspraken over uw inburgering. Bijvoorbeeld welk doel u wilt halen. En welke leerroute u gaat volgen. Ook schrijft u op hoe u mee gaat doen in uw gemeente en hoe de gemeente u daarbij gaat helpen.

Waar moet de gemeente voor zorgen?

• Brede intake: deze brengt de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van een nieuwkomer in beeld.

• Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP): in dit plan worden de persoonlijke doelen van de nieuwkomer zo concreet mogelijk omschreven. Het plan is een beschikking en dus een officieel besluit van de gemeente. Sancties/boetes bij het niet nakomen van het PIP zijn mogelijk.Stap 6 De leerroute

Een leerroute duurt tussen de 1 en 3 jaar. Het doel van de leerroutes is om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren en om kennis te maken met de Nederlandse maatschappij. Er zijn 4 leerroutes. PAIR biedt de volgende 2 leerroutes aan:

• B1-route, geen urennorm

• Z-route, 800 uurStap 7: Het participatieverklaringstraject

Tijdens het participatieverklaringstraject krijgt u informatie over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld over vrijheid, gelijkwaardigheid en meedoen in de maatschappij. Ook gaat u op excursie in uw woonplaats. Dit onderdeel duurt in totaal 12 uur. U sluit het traject af met ondertekening van de participatieverklaring.Stap 8: Module Arbeidsmarktparticipatie (MAP)

Om te voldoen aan de inburgeringsplicht, moeten inburgeringsplichtigen de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) succesvol afronden. De MAP (voorheen ONA) is een onderdeel van het persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP). Je maakt kennis met en bereid je voor op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

De module MAP bestaat uit een praktijkelement van minimaal 40 uur. Via dit praktijkelement doen inburgeringsplichtigen werkervaring op in een taalrijke omgeving. Daarnaast komen de volgende acht thema’s aan bod:

1) Beroepsoriëntatie

2) Werknemerscompetenties

3) Realistisch beroepsbeeld

4) Beroepskansen

5) Beroepscompetenties verwerven

6) Netwerk opbouwen

7) Werk vinden

8) WerkcultuurStap 9: Het Inburgeringsexamen

Als u de B1-route volgt ,sluit u uw traject af met een examen. Dit examen bestaat uit de onderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren.

Als u de Z-route hebt gevolgd, dan doet u geen examens. U sluit dan het traject af met een eindgesprek bij uw gemeente.Stap 10: Ingeburgerd!

Gefeliciteerd, u bent er helemaal klaar voor om mee te doen in Nederland! Misschien wilt u nog wat meer begeleiding. Dit kunt u bespreken in het laatste gesprek met uw contactpersoon. Nu is het belangrijk dat u de Nederlandse taal blijft oefenen en actief mee blijft doen in de gemeente waar u woont.