Stappenplan gezinsmigranten

Sinds de invoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 bedient PAIR ook gezinsmigranten die onder de Z-route en de B1-route vallen. Wat betekent dit voor u?

Uw traject bestaat uit verschillende onderdelen. Op deze pagina staan de onderdelen van het traject stap voor stap uitgelegd.


Stap 1: Inschrijven bij de gemeente

Als eerste schrijft u zich in bij de gemeente. U bent dan officieel inwoner van uw gemeente. U heeft nu ook een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u vaak nodig voor contact met de overheid.

Belangrijke informatie:

Soms duurt het een paar weken voordat uw BSN geregeld is. U krijgt dan een bewijs van aanvraag mee. Hiermee kunt u al wel zorg en onderwijs krijgen. Ook kunt u uw kinderen al inschrijven op school.Stap 2: Breed intakegesprek

Om u beter te leren kennen, gaat u naar een breed intakegesprek over uw traject. Met uw casemanager/klantmanager praat u over uw gezinssituatie, interesses en werkervaring. De casemanager/klantmanager kijkt ook naar wie u bent, wat u kunt, wat u wilt en of u ergens hulp bij nodig heeft. U bespreekt ook wat u gaat u doen tijdens uw inburgering.Stap 3: Introductiebijeenkomsten

U wordt uitgenodigd voor 2 introductiebijeenkomsten. U krijgt uitleg over de verschillende onderdelen van uw inburgering. En de mogelijkheden om taallessen te volgen. Daarnaast maakt u kennis met andere kandidaten. Ook leert u uw de stad beter kennen.Stap 4: De leerbaarheidstoets

Deze toets helpt om te bepalen welke leerroute u gaat volgen. U maakt verschillende opdrachten. Zoals een tekst lezen. Voorbereiden is niet nodig.Stap 5: Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

Samen met uw contactpersoon van de gemeente maakt u een plan van aanpak. Dit is het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan schrijft u alle afspraken over uw inburgering. Bijvoorbeeld welk doel u wilt halen. En welke leerroute u gaat volgen. Ook schrijft u op hoe u mee gaat doen in uw gemeente en hoe de gemeente u daarbij gaat helpen.

Waar moet de gemeente voor zorgen?

• Brede intake: deze brengt de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van een nieuwkomer in beeld.

• Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP): in dit plan worden de persoonlijke doelen van de nieuwkomer zo concreet mogelijk omschreven. Het plan is een beschikking en dus een officieel besluit van de gemeente. Sancties/boetes bij het niet nakomen van het PIP zijn mogelijk.Stap 6 De leerroute

Een leerroute duurt tussen de 1 en 3 jaar. Het doel van de leerroutes is om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren en om kennis te maken met de Nederlandse maatschappij. Er zijn 3 leerroutes. PAIR biedt de volgende 2 leerroutes aan voor gezinsmigranten:

• B1-route, geen urennorm

• Z-route, 800 uurStap 7: Het participatieverklaringstraject

Tijdens het participatieverklaringstraject krijgt u informatie over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld over vrijheid, gelijkwaardigheid en meedoen in de maatschappij. Ook gaat u op excursie in uw woonplaats. Dit onderdeel duurt in totaal 12 uur. U sluit het traject af met ondertekening van de participatieverklaring.


Stap 8: Het Inburgeringsexamen

Als u de B1-route volgt ,sluit u uw traject af met een examen. Dit examen bestaat uit de onderdelen: lezen, schrijven, spreken, luisteren en KNM.

Als u de Z-route hebt gevolgd, dan doet u geen examens. U sluit dan het traject af met een eindgesprek bij uw gemeente.Stap 9: Ingeburgerd!

Gefeliciteerd, u bent er helemaal klaar voor om mee te doen in Nederland! Misschien wilt u nog wat meer begeleiding. Dit kunt u bespreken in het laatste gesprek met uw contactpersoon. Nu is het belangrijk dat u de Nederlandse taal blijft oefenen en actief mee blijft doen in de gemeente waar u woont.