Alfabetisering

Aanmelding

Na aanmelding bij PAIR zal een uitgebreid intake-gesprek worden gevoerd met de cursist. Hierop volgt een TIWI of andere alfabetiseringstoets zodat het taalniveau en de leerbaarheid in kaart gebracht. Deze toets kost eenmalig €50,-. 

Op basis van het intakegesprek en de toetsresultaten stelt PAIR een cursusadvies op. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst en trajectplan waarin de voorwaarden van het traject uiteen worden gezet.

De lessen worden gegeven door bevoegde NT2 docenten die ruime ervaring hebben binnen de NT2.

TERUG LEES VERDER