Maatschappelijke begeleiding

Wat bieden we?

Statushouders zijn de belangrijkste doelgroep van PAIR. Vanuit haar missie en visie onderkent PAIR de noodzaak om statushouders op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Het gaat hier om mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, omdat zij niet naar hun land van herkomst terug kunnen keren. Nadat aan hen een vergunning is verleend, krijgen zij een woning toegewezen. 

Vluchtelingen zijn een afgesloten groep binnen een stad, zij komen nieuw in de stad wonen en hebben geen sociaal vangnet, geen kennis van bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal. Daarbij spelen er specifieke verblijfsrechterlijke problemen. 

Om het participatie proces van vluchtelingen te bevorderen is het niet alleen nodig dat zij een inburgeringscursus volgen, ook is het van belang dat zij begeleiding en informatie krijgen over:

  • de samenleving
  • de gemeente 
  • de werkwijze van DUO  
  • het aanvragen van een lening
  • rechten en plichten
  • verblijfsrecht en gezinshereniging

Indien dit goed gebeurt zullen zij sneller volwaardig en zelfstandig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Maatschappelijke begeleiding en een goede voorlichting  is dan ook een vanzelfsprekende onderdeel van de onze dienstverlening aan de statushouders. We zijn van mening dat naast de taal een goede begeleiding op maatschappelijk vlak onontbeerlijk is. PAIR  heeft een breed netwerk en de nodige gespecialiseerde kennis die nodig is om statushouders adequaat te ondersteunen bij de deelname aan de lokale samenleving.

Hoe pakken we het aan?

De cursisten kunnen na afloop van de les gebruik maken van het spreekuur zonder afspraak. De nadruk ligt op samen kijken naar de actiepunten, oplossingen aanreiken en samen handelen. De cursisten leren om zelf in de toekomt zelfstandig te kunnen handelen zal ze in de loop van de tijd minder afhankelijk maken van verschillende hulpverleners. Dit heeft uiteraard tijd nodig en verschilt per persoon en is afhankelijk van o.a. het leervermogen, omstandigheden en faciliteiten.