Alfabetisering

Cursusduur, groepsgrootte en leslocatie

Het leren van de Nederlandse taal en het onder de knie krijgen van het Nederlands volgens de wet inburgering kost tijd en inzet. Wanneer u dit beheerst en u het traject Alfabetisering positief hebt afgerond op A0 niveau bent u toelaatbaar en kunt u instromen naar het Inburgeringstraject.

Onze groepen bestaan uit minimaal 5 en maximaal 10 cursisten. Zo kunnen we u veel persoonlijke aandacht geven.

Alle leslocaties van PAIR  zijn voorzien van laptops, whiteboard en audiovisuele apparatuur.

TERUG AANMELDINGSFORMULIER