Vragen over DUO

Naturalisatie

Wilt u Nederlander worden? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen.

Wilt u Nederlander worden? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen.

Het diploma Staatsexamen NT2 mag ook. Op de website van IND staat meer over naturalisatie.

U kunt de IND ook bellen.

Het telefoonnummer is 088 0430430