DUO Examenreglement

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag. Voor alle instructies zie:

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/index.jsp

Terug naar de veel gestelde vragen