Vragen over DUO

DUO Examenreglement

In het examenreglement staat wat mag bij een examen en wat niet mag.

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag. Voor alle instructies zie:

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/index.jsp