Veelgestelde vragen

Waarom inburgeren?

Inburgeren is belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen. Het is van belang dat iedereen op de hoogte is van hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

Inburgeren is belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen. Het is van belang dat iedereen op de hoogte is van hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Als je Nederlands spreekt kun je makkelijker contacten leggen, een goede baan bemachtigen en zelf je zaken regelen.

Verblijfstatus en inburgeren

Iedereen met een verblijfsvergunning zal uiteindelijk moeten inburgeren. Dit is namelijk een van de voorwaarden om permanent in Nederland te kunnen blijven. Inburgeren is mogelijk door het doen van het inburgeringsexamen. Hiervoor dient men binnen drie jaar geslaagd te zijn. Dit staat in de Wet Inburgering. Meer over de procedure kunt u vinden op www.inburgeren.nl. Doet iemand geen inburgeringsexamen dan loopt diegene het risico dat diegene zijn/haar verblijfsvergunning kwijtraakt.

DUO is hierin de handhavende instantie. DUO is daarnaast verantwoordelijk voor de examens en de leningen die voor de inburgeringscursussen worden verstrekt.