Veelgestelde vragen

Examenonderdelen

Er zijn zes verschillende examenonderdelen. Kijk op www.inburgeren.nl om te weten welke onderdelen u dient te halen.

Er zijn zes verschillende examenonderdelen. Kijk op www.inburgeren.nl om te weten welke onderdelen u dient te halen.

Taal:

 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Kennis van de Nederlandse samenleving
 • Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

ONA

Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit twee onderdelen:

 1. samenstellen van een portfolio & een eindgesprek
 2. portfolio

via acht resultaatkaarten worden onderwerpen behandeld zoals beroepskeuze, beroepskansen, werkcultuur, vaardigheden en opleidingen. Deze resultaatkaarten dienen gebundeld te worden ingeleverd bij DUO (examenbureau) ter goedkeuring.

            ↓

Goedkeuring DUO

           ↓

Eindgesprek

PAIR biedt ONA als een aparte module aan, los van de inburgeringstrajecten.
De cursus bestaat uit een blok van 15 lessen waarbij de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Uitleg bij het maken van resultaatkaarten
 • Oefenen van eindgesprekken
 • Spreekuur tijdens de lessen om individuele vragen te beantwoorden en te oefenen voor het eindgesprek.

De cursist heeft minimaal A2 niveau nodig om te kunnen starten met deze module.

Terug naar de veel gestelde vragen