Veelgestelde vragen

Examenonderdelen

Er zijn zes verschillende examenonderdelen. Kijk op www.inburgeren.nl om te weten welke onderdelen u dient te halen.

Er zijn zes verschillende examenonderdelen. Kijk op www.inburgeren.nl om te weten welke onderdelen u dient te halen.

Taal:

 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Kennis van de Nederlandse samenleving
 • Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

ONA

Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit twee onderdelen:

 1. samenstellen van een portfolio & een eindgesprek
 2. portfolio

via acht resultaatkaarten worden onderwerpen behandeld zoals beroepskeuze, beroepskansen, werkcultuur, vaardigheden en opleidingen. Deze resultaatkaarten dienen gebundeld te worden ingeleverd bij DUO (examenbureau) ter goedkeuring.

            ↓

Goedkeuring DUO

           ↓

Eindgesprek

PAIR biedt ONA als een aparte module aan, los van de inburgeringstrajecten.
De cursus bestaat uit een blok van 15 lessen waarbij de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Uitleg bij het maken van resultaatkaarten
 • Oefenen van eindgesprekken
 • Spreekuur tijdens de lessen om individuele vragen te beantwoorden en te oefenen voor het eindgesprek.

De cursist heeft minimaal A2 niveau nodig om te kunnen starten met deze module.