Week van de Alfabetisering

Van de 1,8 miljoen laaggeletterden van 16 tot 65 jaar hebben 1,3 miljoen mensen moeite met taal óf taal en rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016).

Hieronder een aantal feiten over laaggeletterden:

Uit het onderzoek van De Greef, Segers en Ipektzidou (2018) blijkt dat 70% van de deelnemers aan Taal voor het Leven-trajecten ervaart dat hun taalvaardigheid verbetert.

Daarnaast gaat van 54% van de deelnemers de leesvaardigheid vooruit. Deelname aan trajecten in bibliotheken (Kasperkovitz, 2012) en digitale leerprogramma’s als ‘Lees en Schrijf! Taal op je werk’ (Smit & Bersee, 2009) bevorderen de taalvaardigheden van deelnemers. 

Taalcafés zorgen dat deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen en zij hun taalvaardigheden verbeteren (Goes & Faun, 2018).