Gesprekken oefenen op de werkvloer

Aan het eind van de training Taal op de werkvloer in opdracht van de Gemeente Almere hebben de cursisten een mooie pitch presentatie gegeven. De pitch bestond uit de volgende vragen:

  • Wat is mijn gewenste beroep?
  • Wat heb ik nodig om mijn gewenste beroep te behalen? (plan van aanpak)
  • Wat zijn mijn kwaliteiten?

PAIR heeft deze pitch in het leven geroepen, omdat cursisten die op of na 1 januari 2015 een verblijfsvergunning hebben ontvangen, ONA  een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn. De pitch was daarbij een creatieve leerzame opdracht.

Gesprek_oefenen_op_de_werkvloer_februari_2018.jpg