Conversatie lessen

Als participatie in de maatschappij het doel is van de inburgering, dan moet spreken met Nederlanders het doel zijn van onze spreeklessen. Dat blijkt helaas vaak een moeilijk te bereiken doel. Menig docent hoort haar cursisten verzuchten dat zij alleen in de lessen Nederlands spreken. Dit betekent dan ook dat de voortgang van het leren van de Nederlandse taal daardoor belemmerd wordt. Dit is een situatie die PAIR graag wil doorbreken. PAIR gaf al vrijwillig een dagdeel per week conversatie lessen, maar nu ook in opdracht van de Gemeente Utrecht. De opdracht vanuit de Gemeente Utrecht luidde conversatie lessen te organiseren in een informele, stimulerende, niet schoolse setting met een duidelijk doel en programma. Het geven van buitenschoolse opdrachten biedt de mogelijkheid om te oefenen met spreken en oefenen met de Nederlandse taal.

Luisteren is eigenlijk een belangrijk doel van de oefeningen die PAIR doet. Met een getallendictee of namenbingo oefenen we het nauwkeurig luisteren in de lessen. Daarnaast wordt er ook geoefend met vaardigheden die iemand nodig heeft bij het spreken buiten de les. Het gesprek openen, vragen om herhaling, NAW-gegevens verstaanbaar uitspreken, het zijn nuttige en nodige aspecten van het gebruiken van taal buiten de les.

Conversatie_lessen_1.jpeg
Conversatie_lessen.jpeg