Taal & Zorg

Dit traject bereidt de kandidaat voor om beter te kunnen communiceren op de werkvloer binnen de sector zorg. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor mensen die in de zorg werken van groot belang. Niet alleen voor hun eigen ontwikkeling, maar ook de werkgever heeft er baat bij. Een medewerker in de zorg die de Nederlandse taal goed beheerst, functioneert beter en werkt veiliger. Hij is dan immers in staat werk- en veiligheidsinstructies te begrijpen en op te volgen, werkbriefjes te lezen en kan communiceren met zijn leidinggevende, met collega’s en met cliënten. Daarnaast voelt een werknemer die begrepen wordt, zich beter op zijn plek waardoor hij beter functioneert. Ook de werkgever heeft baat bij een werknemer met een goede beheersing van de Nederlandse taal. Dit zorgt voor een betere waarborging van de veiligheid, een hogere efficiëntie van de medewerker en een betere klanttevredenheid. Verder is taal is belangrijk voor de verdere loopbaan/ontwikkeling van een medewerker van een bedrijf. Denk aan eigen inbreng tijdens werkoverleggen en een betere voorbereiding in functioneringsgesprekken met leidinggevende.

De verschillende methodieken die worden gebruikt zijn:

 • Werkend Nederlands van A tot Zorg
 • Authentiek materiaal

Doelgroep:

 • Kandidaten die werken (in loondienst of als zzp’er) of werkzoekende.
 • Kandidaten die het taalniveau en taalgebruik op de werkvloer in de Zorg willen verbeteren
 • Kandidaten die het Nederlands beheersen op minimaal niveau A2/1F

Trainingsinhoud en lesmateriaal:

Werkend Nederlands is een volledig digitaal programma en bestaat uit een combinatie van groepslessen, e-learning en werkopdrachten. Het materiaal is rijk aan illustraties, teksten, werkbladen en opdrachten. De onderwerpen zijn actueel qua beleid, wetgeving, regelingen, data, ontwikkelingen, etc.

Doel van training:

 • Verbeteren van het Nederlands
 • Ontwikkelen van vaktermen en competenties die nodig zijn in de sector Zorg
 • Vergroten van arbeidsvaardigheden en digitale vaardigheden
 • Vergroten van presentatievaardigheden

Vooropleiding en taalniveau:

De training is geschikt voor kandidaten die op een taalniveau zitten vanaf minimaal A2/1F

Trainingsduur, contacturen en studiebelasting:

 • De kandidaat krijgt 2 keer per week 2,5 uur les
 • Gemiddeld trajectduur 2 maanden
 • Contacturen 40 uur
 • Studiebelasting 48 uur

Groepsgrootte en leslocatie:

 • Groepsgrootte is minimaal 5 maximaal 10 kandidaten
 • Alle leslocaties van PAIR zijn voorzien van computers, whiteboard en audiovisuele apparatuur.
 • PAIR is op 1 leslocatie in Utrecht actief en oriënteert zich op andere locaties in het land.

Begeleiding:

De kandidaat krijgt begeleiding van een trainer/docent en waar mogelijk is begeleiding van een docent in opleiding die de leraren/docentenopleiding NT2 volgt.

Afsluiting:

De kandidaat ontvangt een bewijs van deelname, een eindrapportage met daarin de vorderingen, adviezen en resulaten.

Liever online?

Deze training is ook online te volgen bij genoeg animo of in de vorm maatwerk

Schrijf u nu in voor een STAP training