Staatsexamen I & II

Dit traject bereidt kandidaten voor op het NT2 staatsexamen programma I & II (niveau B1 of B2).

De kandidaat oefent en leert de Nederlandse taal en alle onderdelen voor het staatsexamen programma I & II (niveau B1 of B2). De kandidaat oefent met de vier taalvaardigheden, lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Doelgroep:

 • Kandidaten die werken (in loondienst of als zzp’er) of werkzoekende.
 • Kandidaten die het taalniveau en taalgebruik op de werkvloer in de Zorg willen verbeteren
 • Kandidaten die het Nederlands beheersen op minimaal niveau A2/1F

Trainingsinhoud en lesmateriaal:

Er wordt gewerkt met de methodieken Nederlands in actie en Taal Compleet deel 1 en 2 en CODE plus. Dit zijn methodes NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, van niveau A2 naar B1 en van niveau B1 naar B2. In alle hoofdstukken komen alle 4 vaardigheden aan bod: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Daarnaast is er aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en de grammatica kennis. Bij alle onderdelen ligt het accent op het actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties. Op de computer wordt er zelfstandig gewerkt op de website www.elo.kleurrijker.nl en www.nt2.nl. Hierop vindt de kandidaat opdrachten om verder te oefenen met vocabulaire, grammatica en om de uitspraak te verbeteren. De kandidaat krijgt een account met een unieke inlogcode. Met de code krijgt de kandidaat 12 maanden toegang tot extra materiaal.

Doel van training:

 • Verbeteren van het Nederlands om de zelfredzaamheid te verhogen
 • Vergoten van woordenschat
 • Verbeteren van de verbale vaardigheden
 • Verbeteren van de schriftelijke vaardigheden

Vooropleiding en taalniveau:

De training is geschikt voor mensen met een gemiddeld tot hoog leervermogen, die wel of geen opleiding hebben gevolgd. Het bereiken van een niveau verhoging is afhankelijk van de leerbaarheid en inzet van de kandidaat gedurende het traject.

Trainingsduur, contacturen en studiebelasting:

Gemiddelde leerbaarheid:

 • De kandidaat krijgt 2 keer per week 2,5 uur les
 • Gemiddeld trajectduur 2 maanden
 • Contacturen 40 uur
 • Studiebelasting 48 uur

Snelle leerbaarheid:

 • De kandidaat krijgt 2 keer per week 2,5 uur les
 • Gemiddeld trajectduur 1 maand
 • Contacturen 20 uur
 • Studiebelasting 28 uur

Groepsgrootte en leslocatie:

 • Groepsgrootte is minimaal 5 maximaal 10 kandidaten
 • Alle leslocaties van PAIR zijn voorzien van computers, whiteboard en audiovisuele apparatuur.
 • PAIR is op 1 leslocatie in Utrecht actief en oriënteert zich op andere locaties in het land.

Begeleiding:

De kandidaat krijgt begeleiding van een trainer/docent en waar mogelijk is begeleiding van een docent in opleiding die de leraren/docentenopleiding NT2 volgt.

Afsluiting:

De kandidaat ontvangt een bewijs van deelname, een eindrapportage met daarin de vorderingen, adviezen en resultaten.

Liever online?

Deze training is ook online te volgen bij genoeg animo of in de vorm maatwerk

Schrijf u nu in voor een STAP training