Nederlandse communicatie verbeteren op de werkvloer

Dit traject wordt op maat verzorgd en bereidt de kandidaat voor om beter te kunnen communiceren op de werkvloer. Als medewerker(s) de Nederlandse taal goed beheersen zijn ze productiever, ze begrijpen immers wat er van hen gevraagd wordt en kunnen beter communiceren met hun collega’s. Daarnaast voelen ze zich beter begrepen, waardoor zij ook beter gaan functioneren. Dit maatwerk traject zorgt voor een betere waarborging van de veiligheid, een hogere efficiëntie en een hogere klanttevredenheid. Door de inzet van e-learning kunnen ze ook zelf, naar eigen inzicht, hun leerdoelen behalen.

De verschillende methodieken die gebruikt kunnen worden zijn:

 • Ter zake
 • Code+
 • Professioneel communiceren
 • Authentiek materiaal

Doelgroep:

 • Kandidaten die werken (in loondienst of als zzp’er) of werkzoekende.
 • Kandidaten die het taalniveau en taalgebruik op de werkvloer in de Zorg willen verbeteren
 • Kandidaten die het Nederlands beheersen op minimaal niveau A2/1F

Trainingsinhoud en lesmateriaal:

De methode Ter Zake wordt ingezet bij kandidaten die in Nederland werkzaam (zullen) zijn, en om zich te ontwikkelen op het gebied van zakelijk Nederlands. Dit gebeurt vanuit verschillende functies; de kandidaat verplaatst zich in de verschillende rollen die op de werkvloer voorkomen, zoals leidinggevende, collega, manager en secretaresse.

Code+ is een methode om snel en efficiënt Nederlands te leren/verbeteren.

Doel van training:

 • Verbeteren van het Nederlands
 • Ontwikkelen van vaktermen en competenties die nodig zijn in het vakgebied
 • Vergroten van arbeidsvaardigheden en digitale vaardigheden
 • Vergroten van presentatievaardigheden

Vooropleiding en taalniveau:

De training is geschikt voor kandidaten die op een taalniveau zitten vanaf minimaal A2/1F 

Trainingsduur, contacturen en studiebelasting:

 • De kandidaat krijgt 2 keer per week 2,5 uur les
 • Gemiddeld trajectduur 2 maanden
 • Contacturen 40 uur
 • Studiebelasting 48 uur

Groepsgrootte en leslocatie:

 • Groepsgrootte is minimaal 5 maximaal 10 kandidaten
 • Alle leslocaties van PAIR zijn voorzien van computers, whiteboard en audiovisuele apparatuur.
 • PAIR is op 1 leslocatie in Utrecht actief en oriënteert zich op andere locaties in het land.

Begeleiding:

De kandidaat krijgt begeleiding van een trainer/docent en waar mogelijk is begeleiding van een docent in opleiding die de leraren/docentenopleiding NT2 volgt.

Afsluiting:

De kandidaat ontvangt een bewijs van deelname, een eindrapportage met daarin de vorderingen, adviezen en resulaten.

Liever online?

Deze training is ook online te volgen bij genoeg animo of in de vorm maatwerk

Schrijf u nu in voor een STAP training